خط کمک مداخله خودکشی

Klimaka

خط کمک مداخله خودکشی logo
۱۴۰۳/۴/۲۲: آخرین آپدیت

شرح

اگر شما یا کسی که می شناسید به فکر پایان دادن به زندگی خود است با 1018 تماس بگیرید.

خط کمک 24/7 به زبان یونانی پاسخ می دهد.

تماس ها ناشناس و محرمانه هستند.

همچنین می توانید با ارسال یک ایمیل به help@suicide-help.gr کمک بگیرید.

در عرض 48 ساعت پاسخ دریافت خواهید کرد. اگر به کمک فوری نیاز دارید، با 1018 تماس بگیرید.

متخصصان برای صحبت با آنها در دسترس هستند:

افرادی که به فکر خودکشی هستند

افرادی که در گذشته اقدام به خودکشی کرده اند

افرادی که رفتارهای خود ویرانگر دارند

افرادی که کسی را از دست داده اند یا نگران آن هستند

نشانی

HELPLINE

تلفن

پست الکترونیک

help@suicide-help.gr