hero-header

پناهجویان

یونان در سال 2019 قانونی را تصویب کرد که حق کار برای پناهجویان را محدود می کرد. پناهجویان حق دارند 6 ماه پس از ثبت نام کامل خود کار کنند.

پناهندگان به رسمیت شناخته شده/افراد تحت حمایت فرعی.

پناهندگان به رسمیت شناخته شده و افرادی که از حمایت فرعی برخوردار شده اند حق دارند بلافاصله پس از صدور تصمیم خود کار کنند.

اتباع اوکراین

اگر شما یک تبعه اوکراینی هستید و وضعیت حفاظت موقت را به دست آورده اید، می توانید در یونان کار کنید. توجه داشته باشید که AMKA (شماره تامین اجتماعی) و AFM (شماره مالیاتی) روی کارت درج شده است.

اگر برای وضعیت حفاظت موقت رد شده اید، باید مراحل پناهندگی اعمال شده برای اتباع کشورهای ثالث را دنبال کنید.