hero-header

مهارت های نرم (درون‌فردی یا انسانی)

من شکست نخورده ام. من فقط 10000 راه پیدا کردم که کار نمی کند. توماس ادیسون

چگونه این ذهنیت توماس ادیسون را به موفقیت رساند و در نتیجه همه ما امروزه از مزایای برق برخورداریم؟

تمرین: هدفی را که به آن دست یافته اید و اینکه چگونه به آن هدف رسیده اید را بنویسید. چه مهارت هایی به شما در رسیدن به آن کمک کرد؟

مهارت‌های سخت (دانش فنی و تخصصی) در مقابل مهارت‌های نرم (درون‌فردی یا انسانی) = آنچه می‌دانید در مقابل نحوه عملتان

مهارت های سخت در مقابل مهارت های نرم

مهارت های نرم (درون‌فردی یا انسانی) چیست؟

مهارت های سخت (دانش فنی و تخصصی) عبارتند از:

 • قابل آموزش به طور معمول، شما مهارت های سخت را در کلاس درس، از طریق کتاب ها یا سایر مواد آموزشی، یا در محل کار یاد خواهید گرفت.
 • قابل اندازه گیری
 • اثبات (گواهینامه ها، آموزش ها، مدارک دانشگاهی، توانایی استفاده از نرم افزارهای خاص و تجهیزات خاص)

مهارت های نرم (درون‌فردی یا انسانی) عبارتند از:

 • تعیین کمیت سخت تر است - آنها را در کلاس درس یاد نمی گیرید
 • همچنین به عنوان «مهارت های افراد» یا «مهارت های بین فردی» شناخته می شود - نحوه ارتباط و تعامل شما با افراد دیگر
 • مهارت‌های نرم ویژگی‌هایی در شخصیت و منش شما هستند و می‌توانند در هر موقعیتی که به دست آورید یا در زندگی شخصی شما از طریق تجربیات شما توسعه یابند.
 • آنها را می توان به هر موقعیتی که دریافت کردید بدون توجه به نوع یا رشته منتقل کرد
 • مثالها عبارتند از: ارتباطات، کار تیمی، مدیریت زمان، تفکر انتقادی، مشتری مداری، خلاقیت، مدیریت استرس، حل مسئله

داشتن همه مهارت های نرم غیرممکن است. آنهایی را که دارید تعریف کنید و به طور موثر از آنها استفاده کنید! موفقیت ترکیبی از مهارت های سخت و نرم است و هر دو نقش مهمی در موفقیت شما در کار و زندگی دارند!

فهرست مهارت های نرم یا درون فردی (در میان سایرین)

 • خلاقیت
 • تطبیق پذیری
 • مهارت های متقاعدسازی یا اقناع
 • گوش دادن فعال
 • ارتباط واضح و مختصر
 • یکدلی یا همدلی
 • کار گروهی
 • نگرش مثبت
 • ایجاد رابطه
 • مدیریت زمان
 • حل تعارض
 • چند وظیفه ای
 • مدیریت استرس
 • حل مسئله
 • رهبری
 • ابتکار عمل
 • تصمیم گیری
 • سخنرانی عمومی
 • توجه و احترام
 • انگیزه

کارآفرین موفق (در میان دیگران)

 • مهارت های ارتباطی
 • مهارت های حل تعارض
 • مهارت های کار تیمی
 • مهارت های حل مسئله
 • مهارت های خود مدیریتی
 • مهارت های تصمیم گیری
 • مهارت های رهبری
 • خلاقیت و مهارت های نوآوری
 • مهارت های مدیریت استرس
 • مهارت های مذاکره
 • مهارت های تأثیرگذاری و متقاعدسازی
 • مهارت های شبکه سازی (ارتباط)
 • مهارت های مدیریت زمان
 • مهارت های سازمانی
 • مهارت های انعطاف پذیری
 • مهارت های سازگاری

نکته: یک دفترچه داشته باشید و نام آن را «دفتر خاطرات کسب و کار من/MY BUSINESS DAIRY» بگذارید

 • مهارت های خود را فهرست کنید
 • مهارت های نرم (درون فردی) خود را فهرست کنید
 • بر اساس ایده کسب و کار خود، مهارت های نرمی را که از دست می دهید فهرست کنید
 • مهارت های تیم خود را فهرست کنید
 • مهارت های نرمی که در کسب و کارتان از دست رفته اند را فهرست کنید