hero-header

 

به راهنمای گام به گام Myergani.gov.gr که Refugee.Info برای مرجع شما تهیه کرده است خوش آمدید.

Myergani.gov.gr به کارمندان اجازه می دهد تا داده های وارد شده توسط کارفرمایان خود را مشاهده کنند

  • اطلاعیه های استخدام
  • پایان قراردادها
  • در طول زمان
  • مدت زمان اشتغال شما
  • نوع وضعیت استخدام (تمام وقت یا پاره وقت)

و موارد دیگر.

لطفاً به این راهنمای گام به گام در مورد چگونگی بررسی اطلاعات شغلی فعلی و گذشته خود نگاهی بیندازید:

ERGANI 1

ERGANI 2

ERGANI 3