hero-header

 

این سند ثابت می کند که پلیس شما را شناسایی و ثبت کرده است. هنگامی که برای اولین بار وارد یونان می شوید، آن را دریافت می کنید، در صورتی که از طریق پلیس بررسی هویت انجام دهید. اگر پلیس یونان شما را متوقف یا بررسی نمی کند، می تواند در مرحله بعد، پس از ارجاع صادر شده توسط مقاماتی که در یک کمپ پناهندگان در یونان کار می کنند، یا اگر طی یک بررسی معمولی شناسایی به ایستگاه پلیس هدایت شوید، صادر می شود. ممکن است ظاهر شما با این یکی متفاوت باشد.

پلیس تمام اطلاعات شخصی در یادداشت پلیس شما را در سیستم کامپیوتری پلیس آلکیونی آپلود می کند. این سیستم به سیستم Eurodac متصل است که اثر انگشت شما در آن ذخیره می شود.

اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات شخصی شما روی کارت صحیح است. اگر اشتباهی پیدا کردید، درخواست اصلاح کنید. شما حق دارید از یک مترجم برای کمک به بررسی یا تصحیح اطلاعات خود بخواهید.

دو عدد مهم در یادداشت وجود دارد:

شماره تمایل شماره ای هست که شخص با استفاده از اون اعلام میکند که خواهان پناهندگی در یونان است.ثبت نام برای پناهندگی بعد از درخواست قرار ملاقات از طریق پلتفرم انلایناتفاق می افتد.ثبت نام شما میتواند در سرزمین اصلی در یونان در کمک مالاکاسا (در نزدیکی اتن) یا در دیویتا (در نزدیکی تسالونیکی) اتفاق بیوفتد.

شماره ΔΙ.Κ.Α. یا Δ.Κ.Α. (شناسه پوشه / DIKA): این شماره پرونده برای پناهجو است که توسط سرویس پناهندگی یا پلیس ایجاد می شود. توجه داشته باشید که همان عدد (Δ.Κ.Α.) در تبصره رسمی درج شده است.

GR-PoliceNote

یادداشت پلیس شما به شما این حق را نمی دهد که:

  • کار در یونان
  • به خارج از یونان سفر کنید
  • اعضای خانواده را به یونان بیاورید