hero-header

اگر درباره پرونده مربوط به خود سؤالاتی دارید، از یک سازمان کمک‌رسان حقوقی مشاوره بگیرید.

سازمان های کمک رسان حقوقی

در زمان مصاحبه:

هیچ اطلاعات یا مدارکی را از قلم نیندازید. در مصاحبه‌های دیگر، اطلاعاتی که در مصاحبه ثبت‌نام کامل ارائه می‌کنید در اختیار فردی که مسئول رسیدگی به پرونده شماست قرار خواهد گرفت.

فرم ثبت‌نام کامل

فرمی که مأمور پناهجویی شما در زمان قرار ملاقات پر می‌کند «فرم تسلیم درخواست برای حمایت بین‌المللی» نامیده می‌شود. در زیر ارائه می‌شود:

فرم تسلیم درخواست برای حمایت بین‌المللی

اطلاعات شخصی

تاریخ:

محل (RAO/واحد پناهندگی):

نام مأمور ثبت‌نام:

شماره (نام) مترجم:

زبان مکالمه:

فقط در حالت ترجمه تلفنی: آیا با درخواست برای ترجمه تلفنی موافقید؟

پاسپورت دارید؟

مدارک دیگری دارید که هویت شما را اثبات کند؟

مدارکی دارید که بخواهید ارائه دهید؟

زبان‌های گفتاری:

می‌خواهید مصاحبه به چه زبانی انجام شود؟

[اگر درخواست از طرف وابستگان انجام شود]: با تسلیم درخواست خود از طرف همسرتان موافقید؟

نام خانوادگی:

نام:

نام پدر:

نام خانوادگی پدر:

نام مادر:

نام خانوادگی مادر:

جنسیت:

ملیت:

ملیت تعیین شده:

برای افراد بی تابعیت: کشوری که قبلاً در آن ساکن بوده است:

نژاد قومی یا قبیله‌ای:

تاریخ تولد:

محل تولد:

کشور:

روستا یا شهر:

اداره ریاست/منطقه:

محل آخرین اقامت در کشور اصلی یا جایی که قبلاً ساکن بوده است:

ارتباط با متقاضی اصلی (در صورت درخواست از طرف افراد تحت تکفل):

مذهب

سال‌های تحصیل:

شغل در کشور اصلی:

وضعیت خانوادگی:

زمانی که خانم ازدواج کرده است: نام خانوادگی قبل از ازدواج:

کودکان بی سرپرست (بله / خیر):

اطلاعات شخصی نماینده یا قیم در حالت کودک بدون همراه:

 • آدرس در یونان:
 • اداره ریاست:
 • شهرداری:
 • خیابان:
 • شماره:

تلفن ثابت در یونان:

تلفن همراه در یونان:

نیاز به اقامتگاه؟

چه زمانی کشورتان را ترک کردید؟

تاریخ ورود به یونان:

آیا هیچ مشکل پزشکی/معلولیت دارید؟

 • آیا درمان پزشکی دریافت می‌کنید؟

 • باردارید؟ چند ماه باردار هستید؟

سؤالاتی درباره پیوستن به خانواده «دوبلین 3»

نام همسر:

نام خانوادگی همسر:

چه زمانی و کجا ازدواج کردید؟

 • همسرتان اکنون کجاست؟

 • اگر همسرتان در یونان است: وضعیت او چیست؟

نام خانوادگی ، نام ، جنسیت ، تاریخ تولد و محل تولد فرزند (فرزندان)؟

آیا کودکان شما ناتوانی روحی یا فیزیکی دارند؟

والدین و خواهر و برادر شما اکنون کجا اقامت دارند؟

آیا هر کدام از این افراد فوق‌الذکر به شما وابسته‌اند (باردار، تازه متولد شده، مسن، بیماری شدید یا ناتوانی)؟

[اگر افرادی از خانواده‌شان در یک کشور اروپایی باشد]: آیا دوست دارید که به هریک از اقوام‌تان که در بالا اشاره کردید ملحق شوید؟

[اگر کودکی بدون همراه باشد]: آیا از اقوام شما (عمو، خاله، پدربزرگ یا مادربزرگ) در یک کشور اروپایی زندگی می‌کند؟

آیا قبلاً هم به یونان یا کشورهای اروپایی آمده‌اید؟

اگر جواب بله است:

 1. آیا هرگز ویزایی داشته‌اید که توسط یونان یا یک کشور اروپایی دیگر صادر شده باشد؟ (اگر بله، کشور صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ انقضا، شماره)

 2. آیا در یونان یا یک کشور اروپایی دیگر برای پناهندگی درخواست داده‌اید؟ (اگر بله: در کدام کشور، کی و نتیجه‌ی درخواست‌تان چه بوده)

 3. آیا در حال حاضر یا در گذشته، مجوز اقامت صادر شده در یونان یا کشور اروپایی دیگری دارید؟

شماره Eurodac:

در صورت اتحاد مجدد خانواده تحت "Dublin III": نام و نام خانوادگی یکی از اعضای خانواده حاضر در یک کشور عضو:

 • تاریخ تولد:

 • وضعیت خانوادگی:

 • ارتباط:

 • آدرس در کشور عضو:

 • وضعیت اقامت:

اطلاعات مفید (برای مثال شماره تلفن اقوامی که در کشور عضو اقامت دارند):

اطلاعات درخواست حمایت بین‌المللی

خیلی کوتاه توضیح دهید چرا نمی‌خواهید به کشورتان برگردید (اگر بیش از یک دلیل وجود دارد به طور خلاصه آنها را توضیح دهید):

در زمان درخواست بعدی: آیا واقعیت‌های فوق الذکر را در اولین درخواست خود بیان کرده‌اید؟ اگر خیر، چرا؟

آیا تاکنون به جرمی محکوم یا متهم شده‌اید؟ [اگر جواب بله است]: به چه جرمی؟ در کدام کشور؟

محکوم شده‌اید؟)

آیا دلایلی دارید که ترجیح می‌دهید مصاحبه توسط مددکار زن یا مرد و مترجمی از جنس خودتان، در صورت امکان، انجام شود؟

آیا مورد دیگری برای افزودن یا تصحیح دارید؟

آیا موافقید اطلاعات و اسناد ارائه شده مربوط به اطلاعات پزشکی‌تان در اختیار مقامات صالح دیگر کشور عضو قرار بگیرد تا جهت تکمیل بررسی درخواست استفاده شود؟

آیا موافقید تصمیم مربوط به درخواست پناهندگی در اختیار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان/UNHCR قرار گیرد؟

تأیید می‌کنم که فرم برای من بازخوانی شد، اینکه با محتوای آن موافقم و اینکه اطلاعات مربوط به حقوق و مسئولیت‌ها و همینطور مراحل بعدی این روند در اختیار من قرار گرفته شد.

[در حالت ثبت‌نام توسط متخصص EASO]: تأیید می‌کنم پاسخ‌های سؤالات بالا برای درخواست به طور دقیق ترجمه و ثبت شده است.

توجه: لطفاً قبل از اینکه فرم ثبت نام را امضا کنید ، مطمئن شوید که اطلاعات شخصی شما به درستی نوشته شده است ، زیرا تصحیح آنها بعداً دشوار است.